preskoči na sadržaj

Osnovna škola Sračinec

vijesti

Odluka o izboru kandidata po natječaju za učitelja/ice razredne nastave u PRODUŽENOM BORAVKU 20 sati tjedno

Autor: Ljiljanka Skomrak, 26. 11. 2021. 09:39

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, 98/19, i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

po natječaju raspisanom 11.10.2021. objavljenom na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Varaždin i Osnovne škole Sračinec, te mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

 

 [više]

Odluka o izboru kandidata po natječaju za učitelja/ice razredne nastave u PRODUŽENOM BORAVKU 40 sati tjedno

Autor: Ljiljanka Skomrak, 26. 11. 2021. 09:29

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, 98/19, i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

po natječaju raspisanom 11.10.2021. objavljenom na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Varaždin i Osnovne škole Sračinec, te mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

 

 [više]

Odluka o izboru kandidata po natječaju za učitelja/ice FIZIKE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 26. 11. 2021. 09:26

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, 98/19, i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice fizike

po natječaju raspisanom 11.10.2021. objavljenom na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Varaždin i Osnovne škole Sračinec, te mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

 

 [više]

Odluka o izboru kandidata po natječaju za učitelja/ice matematike

Autor: Ljiljanka Skomrak, 26. 11. 2021. 09:21

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, 98/19, i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice matematike

po natječaju raspisanom 11.10.2021. objavljenom na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Varaždin i Osnovne škole Sračinec, te mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

 

 

 [više]

Odluka o izboru kandidata po natječaju za učitelja/ice glazbene kulture

Autor: Ljiljanka Skomrak, 26. 11. 2021. 09:17

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, 98/19, i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture

po natječaju raspisanom 11.10.2021. objavljenom na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Varaždin i Osnovne škole Sračinec, te mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

 

 [više]

Odluka o izboru kandidata po natječaju za učitelja/ice geografije

Autor: Ljiljanka Skomrak, 26. 11. 2021. 09:11

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, 98/19, i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice geografije

po natječaju raspisanom 11.10.2021. objavljenom na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Varaždin i Osnovne škole Sračinec, te mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

 

 [više]

POZIV KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE GEOGRAFIJE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 21. 10. 2021. 14:20

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE

 

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sračinec KLASA: 003-05/19-01/4 URBROJ: 2186-132-8-19-1 od 25.03.2019. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijavljenih na natječaj za učitelja/icu geografije, poziva na procjenu i vrednovanje  sve kandidate koji zadovoljavaju uvjete članka 21. točke a) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

Postupak procjene i vrednovanje kandidata bit će u četvrtak 04.11.2021. godine u prostorijama Osnovne škole Sračinec

Intervju  s kandidatima s početkom u  10:00 sati

bit će podloga za procjenu i vrednovanje kandidata

 

 [više]

POZIV KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 21. 10. 2021. 14:14

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sračinec KLASA: 003-05/19-01/4 URBROJ: 2186-132-8-19-1 od 25.03.2019. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijavljenih na natječaj za učitelja/icu glazbene kulture, poziva na procjenu i vrednovanje  sve kandidate koji zadovoljavaju uvjete članka 24. točke b) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

Postupak procjene i vrednovanje kandidata bit će u četvrtak 04.11.2021. godine u prostorijama Osnovne škole Sračinec

Intervju  s kandidatima s početkom u  10:15 sati

bit će podloga za procjenu i vrednovanje kandidata

 

 [više]

POZIV KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU NA USMENO TESTIRANJE (intervju)

Autor: Ljiljanka Skomrak, 21. 10. 2021. 14:09

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE

 

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sračinec KLASA: 003-05/19-01/4 URBROJ: 2186-132-8-19-1 od 25.03.2019. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijavljenih na natječaj za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku, poziva na procjenu i vrednovanje  sve kandidate koji zadovoljavaju uvjete članka 4. točke Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

Postupak procjene i vrednovanje kandidata bit će u četvrtak 04.11.2021. godine u prostorijama Osnovne škole Sračinec

Intervju  s kandidatima s početkom u  10:45 sati

bit će podloga za procjenu i vrednovanje kandidata

 

 

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

Autor: Ljiljanka Skomrak, 11. 10. 2021. 13:18

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovna škola Sračinec, Varaždinska 98, 42209 objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

Učitelj/ice razredne nastave u produženom boravku,           

  • 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena do kraja nastavne godine 2021/2022
  • 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena do kraja nastavne godine 2021/2022

                                                       

 

 

 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/UČITELJICU FIZIKE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 11. 10. 2021. 13:13

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovna škola Sračinec, Varaždinska 98, 42209 objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

Učitelj/ice fizike,        

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 28 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj mogu se javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

                                                           

 

 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/UČITELJICU GEOGRAFIJE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 11. 10. 2021. 13:02

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovna škola Sračinec, Varaždinska 98, 42209 objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

Učitelj/ice geografije,

  • 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnice s roditeljskog dopusta

 

 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/UČITELJICU MATEMATIKE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 11. 10. 2021. 12:54

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovna škola Sračinec, Varaždinska 98, 42209 objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

Učitelj/ice matematike,          

  • 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnice s roditeljskog dopusta

                                                    

 

 

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 11. 10. 2021. 12:51

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovna škola Sračinec, Varaždinska 98, 42209 objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na ranom mjestu

Učitelja/ice glazbene kulture,

  • 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnice s porodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta

                                                           

 

 

 [više]

NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Autor: Ljiljanka Skomrak, 16. 8. 2021. 13:19

Temeljem Odluke Župana Varaždinske županije o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi, članka 71. i 99. Statuta OŠ Sračinec ravnateljica Osnovne škole Sračinec raspisuje

NATJEČAJ

  • za pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju (M/Ž) – određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno – sedam (7) izvršitelja

 [više]

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE OŠ SRAČINEC U MANDATU 2021./2026.

Autor: Ljiljanka Skomrak, 7. 10. 2021. 13:23

Temeljem članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) (dalje u tekstu: Zakon) i članka 38.– 42.  Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), te  članka 35. Statuta Osnovne škole Sračinec na 9. sjednici Školskog odbora održanoj 07.10.2021. Školski odbor  Osnovne škole Sračinec donio je:

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJICE

  1. Lidija Valec, mag.prim.obraz. iz Varaždina, Trakošćanska 7  imenuje se ravnateljicom Osnovne škole Sračinec na vrijeme od pet godina
  2. Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra Znanosti i obrazovanja u skladu s člankom 127. stavcima 13. i 14. Zakona
  3. Mandat ravnateljice počinje s danom 12. listopada 2021. godine.

                                                           

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE SRAČINEC

Autor: Ljiljanka Skomrak, 30. 7. 2021. 09:20

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 35. Statuta  Školski odbor Osnovne škole  Sračinec raspisuje: 

                                                              NATJEČAJ

         za imenovanje ravnatelja/ice

                     

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Static HTML

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Korisni linkovi


CMS za škole logo
Osnovna škola Sračinec / Varaždinska 98, HR-42209 Sračinec / www.os-sracinec.skole.hr / ured@os-sracinec.skole.hr
preskoči na navigaciju