preskoči na sadržaj

Osnovna škola Sračinec

vijesti

Odluka o izboru kandidata po natječaju za pomoćnika učenika u nastavi

Autor: Ljiljanka Skomrak, 1. 12. 2020. 12:24

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama 2020/21

po natječaju raspisanom 17.11.2020. objavljenom na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Varaždin i Osnovne škole Sračinec, te mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

 

 [više]

Odluka o izboru kandidata po natječaju za učitelja/ice informatike

Autor: Ljiljanka Skomrak, 1. 12. 2020. 12:17

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice informatike

po natječaju raspisanom 30.10.2020. objavljenom na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Varaždin i Osnovne škole Sračinec, te mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec 
 

                                                                      

 

 

 [više]

Odluka o izboru kandidata po natječaju za učitelja/ice razredne nastave

Autor: Ljiljanka Skomrak, 1. 12. 2020. 12:11

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave

po natječaju raspisanom 30.10.2020. objavljenom na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Varaždin i Osnovne škole Sračinec, te mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

 

 

 [više]

Odluka o PONIŠTENJU natječaja za učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

Autor: Ljiljanka Skomrak, 1. 12. 2020. 11:43

Temeljem članka 23. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sračinec KLASA: 003-05/19-01/4 URBROJ: 2186-132-8-19-1 od 25.03.2019. ravnateljica Osnovne škole Sračinec uz suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

raspisanog 30.10.2020. objavljenom na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Varaždin i Osnovne škole Sračinec, te mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

 

 

 [više]

Odluka o PONIŠTENJU natječaja za učitelja/ice glazbene kulture

Autor: Ljiljanka Skomrak, 1. 12. 2020. 11:33

Temeljem članka 23. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sračinec KLASA: 003-05/19-01/4 URBROJ: 2186-132-8-19-1 od 25.03.2019. ravnateljica Osnovne škole Sračinec uz suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture

raspisanog 30.10.2020. objavljenom na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Varaždin i Osnovne škole Sračinec, te mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

 

 

 [više]

NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Autor: Ljiljanka Skomrak, 17. 11. 2020. 09:36

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020. i projekta Varaždinske županije pod nazivom „Ja mogu“ - osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnih ustanova Varaždinske županije za školsku godinu 2020./2021., ravnateljica Osnovne škole Sračinec raspisuje

NATJEČAJ

  • za pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju (M/Ž) – određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno – jedan (1) izvršitelja

                                                      

 

                                                   

 [više]

POZIV KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE INFORMATIKE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 16. 11. 2020. 07:18

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sračinec KLASA: 003-05/19-01/4 URBROJ: 2186-132-8-19-1 od 25.03.2019. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijavljenih na natječaj za učitelja/icu informatike, poziva na procjenu i vrednovanje  sve kandidate koji zadovoljavaju uvjete članka 17. točke b) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

                                                              POZIV

                                                                                

           

 [više]

UČITELJ/ICA INFORMATIKE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 30. 10. 2020. 09:03

Na temelju odredbi  čl. 105., i čl. 107.,  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i  odredbi čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Sračinec, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. učitelja informatike (M/Ž)– puno, neodređeno radno vrijeme,

                                                         

                                                          TEKST NATJEČAJA

                                                        

 

 [više]

POZIV KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 15. 11. 2020. 07:08

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sračinec KLASA: 003-05/19-01/4 URBROJ: 2186-132-8-19-1 od 25.03.2019. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijavljenih na natječaj za učitelja/icu razredne nastave, poziva na procjenu i vrednovanje  sve kandidate koji zadovoljavaju uvjete članka 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

                                                              POZIV

                                                                             

 

 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/UČITELJICU RAZREDNE NASTAVE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 30. 10. 2020. 08:35

Na temelju odredbi  čl. 105., i čl. 107.,  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i  odredbi čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Sračinec, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. učitelja razredne nastave (M/Ž)– puno, neodređeno radno vrijeme,

                                                       TEKST NATJEČAJA

                                                                                

 [više]

POZIV KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU NA USMENO TESTIRANJE (intervju)

Autor: Ljiljanka Skomrak, 12. 11. 2020. 14:21

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sračinec KLASA: 003-05/19-01/4 URBROJ: 2186-132-8-19-1 od 25.03.2019. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijavljenih na natječaj za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku, poziva na procjenu i vrednovanje  sve kandidate koji zadovoljavaju uvjete članka 17. točke b) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

                                                         OBAVIJEST

                                                                          

 

 [više]

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

Autor: Ljiljanka Skomrak, 30. 10. 2020. 08:57

Na temelju odredbi  čl. 105., i čl. 107.,  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i  odredbi čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Sračinec, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. učitelja razredne nastave (M/Ž) u produženom boravku 2 izvršitelja – puno, određeno radno vrijeme, do kraja nastavne godine, odnosno dok traje potreba za učiteljem

 

                                                          TEKST NATJEČAJA

                                                         

 

                                                          

 [više]

Odluka o izboru kandidata po natječaju za učitelja/ice geografije

Autor: Ljiljanka Skomrak, 8. 10. 2020. 13:08

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice geografije

 [više]

POZIV KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE GEOGRAFIJE NA USMENO TESTIRANJE (intervju)

Autor: Ljiljanka Skomrak, 28. 9. 2020. 15:13

POZIV KANDIDATIMA ZA USMENO TESTIRANJE (intervju)

za radno  mjesto učitelja/ice geografije,  neodređeno, nepuno radno vrijeme

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja za radno mjesto učitelja/ice geografije, neodređeno nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno, koji je objavljen 17. rujna 2020. godina na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

održat će se u ponedjeljak 05. listopada 2020. godine, s početkom u 9,00 sati

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE GEOGRAFIJE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 17. 9. 2020. 08:45

Na temelju odredbi  čl. 105., i čl. 107.,  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i  odredbi čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Sračinec, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. učitelja geografije (M/Ž) – neodređeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno

                                                             TEKST NATJEČAJA

                                                                                              

 [više]

POZIV KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE NA USMENO TESTIRANJE (intervju)

Autor: Ljiljanka Skomrak, 12. 11. 2020. 14:01

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sračinec KLASA: 003-05/19-01/4 URBROJ: 2186-132-8-19-1 od 25.03.2019. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijavljenih na natječaj za učitelja/icu glazbene kulture, poziva na procjenu i vrednovanje  sve kandidate koji zadovoljavaju uvjete članka 17. točke b) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

 

                                                             OBAVIJEST

                                                                                   

 

 

 [više]

UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 30. 10. 2020. 09:15

Na temelju odredbi  čl. 105., i čl. 107.,  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i  odredbi čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Sračinec, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. učitelja glazbene kulture (M/Ž) – puno, određeno radno vrijeme, zamjena do povratka učiteljice s rodiljnog dopusta

                                                           TEKST NATJEČAJA

                                                                              

 

 

 [više]

Odluka o izboru kandidata po natječaju za učitelja/ice glazbene kulture

Autor: Ljiljanka Skomrak, 8. 10. 2020. 13:21

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture

 [više]

Odluka o izboru kandidata po natječaju učitelja/ice prirode

Autor: Ljiljanka Skomrak, 8. 10. 2020. 13:02

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice prirode

 [više]

POZIV KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE PRIRODE NA USMENO TESTIRANJE (intervju)

Autor: Ljiljanka Skomrak, 28. 9. 2020. 15:08

POZIV KANDIDATIMA NA USMENO TESTIRANJE (intervju)

za radno  mjesto učitelja/ice prirode-biologije, puno neodređeno radno vrijeme

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja za radno mjesto učitelja/ice prirode-biologije, neodređeno nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno, koji je objavljen 17. rujna 2020. godina na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

održat će se u ponedjeljak 05. listopada 2020. godine, s početkom u 10,15 sati

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 17. 9. 2020. 08:57

Na temelju odredbi  čl. 105., i čl. 107.,  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i  odredbi čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Sračinec, raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. učitelja glazbene kulture (M/Ž) – puno, određeno radno vrijeme, zamjena do povratka učiteljice s rodiljnog dopusta

                                                          TEKST NATJEČAJA

                                                                                              

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE PRIRODE

Autor: Ljiljanka Skomrak, 17. 9. 2020. 07:40

Na temelju odredbi  čl. 105., i čl. 107.,  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i  odredbi čl. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Sračinec, raspisuje

                                                       N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. učitelja  prirode  (M/Ž) – neodređeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno

                                                              TEKST NATJEČAJA

                                                                                           

 [više]

Odluka o izboru kandidata po natječaju za pomoćnika učenika u nastavi

Autor: Ljiljanka Skomrak, 8. 10. 2020. 14:32

Temeljem čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17 68/18, i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Sračinec, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama 2020/21

po natječaju raspisanom 02.09.2020. objavljenom na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Varaždin i Osnovne škole Sračinec, te mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec

 [više]

Natječaj za pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju

Autor: Ljiljanka Skomrak, 1. 9. 2020. 13:58

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020. i projekta Varaždinske županije pod nazivom „Ja mogu“ - osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnih ustanova Varaždinske županije za školsku godinu 2020./2021., ravnateljica Osnovne škole Sračinec raspisuje

NATJEČAJ

  • za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju (M/Ž) – određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno – šest (6) izvršitelja

                                                             Tekst natječaja

                                                           

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Static HTML

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Korisni linkovi


CMS za škole logo
Osnovna škola Sračinec / Varaždinska 98, HR-42209 Sračinec / www.os-sracinec.skole.hr / ured@os-sracinec.skole.hr
preskoči na navigaciju