preskoči na sadržaj

Osnovna škola Sračinec

 > PROJEKTI
Projekti

 

Naziv projekta: „Užina za sve III“

Razdoblje provedbe: školska godina 2020. – 2021.

Prijavitelj: Varaždinska županija

Partneri: 33 osnovne škole u Varaždinskoj županiji

Ukupna vrijednost projekta:  999.081,83 kn

EU sredstva: 100% iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, Operativni program za hranu i/ili materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Trajanje projekta: od 25.1.2021. do 25.7.2021.

Prihvatljivi izdaci: od 7.9.2021. do 18.6.2021.

Sažetak projekta:

Projektom se želi osigurati redovita i kvalitetna školska prehrana u osnovnim školama Varaždinske županije, za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, čime će se ujedno stvoriti pozitivno okruženje, doprinijeti boljem zdravstvenom stanju djece te kvalitetnijem praćenju nastavnih aktivnosti.

Ciljna skupina je 994 djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, a polaznici su osnovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija. U pravilu su to djeca iz socijalno ugroženih obitelji koja imaju poteškoća sa osiguranjem plaćanja školske prehrane.

 

 

 

 

 

Naziv projekta: „Užina za sve II“

Razdoblje provedbe: školska godina 2019. – 2020.

Prijavitelj: Varaždinska županija

Partneri: 32 osnovne škole u Varaždinskoj županiji

Ukupna vrijednost projekta:  999.081,83 kn

EU sredstva: 100% iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, Operativni program za hranu i/ili materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Trajanje projekta: od 12.12.2018. do 12.8.2020.

Prihvatljivi izdaci: od 9.9.2019. do 26.6.2020.

Sažetak projekta:

Projektom se želi osigurati redovita i kvalitetna školska prehrana u osnovnim školama Varaždinske županije za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života, smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, čime će se ujedno stvoriti pozitivno okruženje, doprinijeti boljem zdravstvenom stanju djece te kvalitetnijem praćenju nastavnih aktivnosti.

Ciljna skupina je 994 djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, a polaznici su osnovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija. U pravilu su to djeca iz socijalno ugroženih obitelji koja imaju poteškoća sa osiguranjem plaćanja školske prehrane.

 

 

 

 

Pomoćnici u 2019./2020. školskoj godini su: Tara Mašić, Jelena Bamfič, Mihaela Herceg, Zdenka Krfogec i Simon Majcen. Koordinatorica: Melita Jeremić, prof. def.

 

Pomoćnici u 2018./2019. školskoj godini: Nina Herceg, Valentina Kosalec i Jelena Bamfič. Koordinatorica: Melita Jeremić, prof. def., stručna suradnica

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)“

Prijavitelj: Varaždinska županija

Partneri: 33 osnovne škole u Varaždinskoj županiji

Ukupna vrijednost projekta:  1.499.627,85 kn

EU sredstva: 100% iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, Operativni program za hranu i/ili materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Trajanje projekta: 04.09.2017. – 15.06.2018.

Sažetak projekta:

Projektom se želi osigurati redovita i kvalitetna školska prehrana za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u osnovnim školama Varaždinske županije, a s ciljem unaprjeđenja kvalitete života, smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te aktivno i zdravo odrastanje sve djece u osnovnoškolskom obrazovanju.

Ciljna skupina su 1492 djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, a polaznici su osnovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija. U pravilu su to djeca iz socijalno ugroženih obitelji koja imaju poteškoća sa osiguranjem plaćanja školske prehrane.

 

 

"Ja mogu"

Projekt Varaždinske županije u kojem OŠ Sračinec u školskoj godini 2017./2018. ponovno sudjeluje kao partner. Na taj su način osigurana tri pomoćnika za učenike s teškoćama u razvoju.

Melita Jeremić - koordinatorica, Vanja Valec, Tihana Jurić i Maja Dugi - pomoćnici u nastavi.

Svrha projekta:

Učenicima s teškoćama u razvoju pružiti potporu u uključivanju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, a kroz rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

Trajanje projekta: 16.8.2017. - 15.8.2021.

Vrijednost projekta: 10.691.224,80 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 9.835.926,82 HRK (92%) te Varaždinska županija u iznosu od 855.297,98 HRK.

 

 

"Uz tebe sam"

Projektno partnerstvo - Varaždinska županija provodi projekt "Uz tebe sam", a OŠ Sračinec je partner u provođenju projekta.

2016./2017. školske godine osigurana su 3 pomoćnika u nastavi za troje učenika s teškoćama u razvoju.

Svrha projekta: pružiti potporu ukljičivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove u vidu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Maja Dugi, Melita Jeremić, str. sur. koordinator, Tihana Jurić i Anja Hrain.

 

Školsko mlijeko

 Obzirom da su mlijeko i mliječni proizvodi izuzetno važan dio uravnoteženog obroka naša škola je od 2007. godine uključena u projekt  „Školsko mlijeko“ kojeg je pokrenula Varaždinska županija u suradnji s županijskom Udrugom malih proizvođača mlijeka, školama i Zavodom za javno zdravstvo Županije.

Stoga smo kod sastavljanja mjesečnih jelovnika za školsku kuhinju učenika naše škole uvrstili mlijeko i mliječne proizvode u svakodnevni obrok. Školsko mlijeko koje se proizvodi od svježega mlijeka s malih farmi iz Varaždinske županije kontroliranog je podrijetla i zdravstveno ispravno. Izabrani dobavljač za našu školu je privatna mini mljekara Euromilk iz Bedenice.

Da bismo educirali učenike o važnosti konzumiranja mlijeka na satovima razrednih odjela održana su  predavanja i radionice vezane uz tu temu.    

Cilj projekta:

 • ponuditi djeci zdrav i cjelovit obrok u školi

 

Zdravstveni odgoj

Sadržaji zdravstvenog odgoja ostvarivat će se u skladu s dobi, interesima i potrebama učenika te izazovima s kojima se djeca i mladi susreću.

Zdravstveni odgoj poučavat će se od 1. razreda osnovne škole u nastavnim sadržajima prirode i društva, prirode/biologije, tjelesne i zdravstvene kulture te na satovima razredne zajednice i to po modulima: „Živjeti zdravo“, „Prevencija ovisnosti“, „Prevencija nasilničkog ponašanja“ te „Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje“.

Za provođenje projekta bit će pripremljeni odgovarajući radni materijali i vodiči od strane Agencije za odgoj i obrazovanje koja će ujedno provoditi i stručna usavršavanja učitelja i stručnih suradnika.

CILJ PROJEKTA

 • preveniranje nepoželjnih oblika ponašanja.

 

Daroviti učenici

U povodu Dana darovitih učenika 21.ožujka 2013.g. planiramo održati predavanje za učitelje o darovitosti od strane vanjskog stručnjaka predavača, ali isto tako organizirati radionice za djecu koja se ističu svojim sposobnostima, rezultatima i uspjehom u školi.

CILJ PROJEKTA

 • prepoznati učenike iznadprosječnih sposobnosti i ponuditi im sadržaje putem kojih će razvijati svoje potencijale.

 

Prehrana i kretanje ( PIK )

Projekt će se provoditi na način da ćemo:

 •  voditi brigu o obilježavanju važnijih datuma vezanih uz prehranu i sport,
 • posebnu pažnju posvetiti izradi zdravog jelovnika u školskoj kuhinji,
 • motivirati što veći broj djece da se hrani u školskoj kuhinji,
 • jednom mjesečno organizirati sportski dan,
 • omogućiti učenicima da što više izlaze na školsko dvorište i kreću se,
 • organizirati razne manifestacije u kojima ćemo naglašavati pokret, sport,
 • surađivati sa djelatnicima školske medicine te organizirati predavanja o problemima nepravilne prehrane
 • u nastavne sadržaje uvoditi brain gym vježbe za lakše učenje i pamćenje

CILJ PROJEKTA

 • osvijestiti važnost zdrave prehrane i svakodnevnog kretanja u životu mladog bića.

 

 Shema školskog voća

Projekt je kojeg financira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Osmišljen je na način da će svaki učenik, od 1. do 4. razreda, bez obzira na prehranu u sklopu školske kuhinje, dobivati 2 do 3 puta na tjedan voće i povrće ( mandarina, jabuka, kruška, šljiva, breskva, nektarina, trešnja, jagoda, rajčica i mrkva ).

Projekt se provodi od 2. rujna 2013. do 31. srpnja 2014.g.

CILJ PROJEKTA

 • potaknuti učenike na redovitu konzumaciju voća i povrća
 • zdrava prehrana

 

 

Max sucht den Superstar (Max traži zvijezdu)

Projekt je kojeg organizira OŠ Cestica,  a provodi se nakon predizbora koji će se održati u svakoj pojedinoj školi koja želi sudjelovati u promociji talentiranih učenika svoje škole.

Ove školske godine i OŠ Sračinec pridružuje se ovom projektu kojeg je nositelj učiteljica njemačkog jezika Petra Stojko. U projektu mogu sudjelovati učenici koji svoje sposobnosti pjevanja, plesanja, glume i sl. mogu izraziti na njemačkom jeziku.

Ovim projektom potiče se i razvija natjecateljski duh na njemačkom jeziku.

Školski predizbor održat će se tijekom ožujka-travnja 2014.g.

CILJ PROJEKTA

 • Sposobnost umjetničkog izražavanja na njemačkom jeziku
 • vještina lijepog i izražajnog govorenja
 • svakodnevna komunikacija

 

„EKOLOŠKI  OTISAK“

Projekt je koji će se provoditi u OŠ Sračinec u školskoj godini 2013./2014.g. u sklopu Odgoja i obrazovanja za održivi razvoj.

Jedna od pretpostavki razvitka navedenih u Strategiji održivog razvitka Republike Hrvatske (SOR RH)  je društvo temeljeno na znanju i obrazovanje za održivi razvitak, koje treba provoditi na tri razine:

a) putem formalnog obrazovanja u nastavnim institucijama

b) izvan uobičajenih obrazovnih institucija  ( putem aktivnosti nevladinih institucija )

c) putem medija (novine, televizija, radio) kako bi obrazovanje za održivi razvitak ilo sastavni dio svakodnevnog života. Teme obrazovanja:

- ublažavanje siromaštva

- osiguravanje mira

- etičnost

-odgovornost na lokalnom i globalnom planu

- demokracija,pravda, sigurnost

- ljudska prava

- zdravlje

- jednakost spolova

- kulturna baština

- ruralni i urani razvitak

- održiva proizvodnja i potrošnja

- zaštita okoliša i prirode

- upravljanje prirodnim resursima

- biološka i krajorazna raznolikost.

 

Školski tim za održivi razvoj donio je plan aktivnosti koje će se provoditi u cilju podizanja ekološke svijesti učenika, ali i roditelja i svih djelatnika škole.

CILJ PROJEKTA

 • osposobiti današnje učenike za vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem će oni biti dio radno aktivnog stanovništva u kojem će donositi odgovorne i dalekosežne odluke.

 

ČITAMO MI, U OBITELJI SVI

Projekt  obuhvaća zajednički rad učitelja i knjižničara s učenicima na promociji školske knjižnice i svladavanju tehnike čitanja kod učenika, pri čemu se želi utjecati i na promjenu još uvijek čvrsto uvriježenog stajališta da školske knjižnice treba svesti samo na posudbu lektire.

Provodi se u trećem razredu osnovne škole kad se smatra da počinje jenjavati učenička želja za čitanjem.

U učenički ruksak stavlja se:

 1. Nelektirna knjiga hrvatskog književnika (priče ili roman) za djecu
2. Nelektirna knjiga hrvatskog pjesnika za djecu
3. Nelektirna knjiga hrvatskog književnika za roditelje (za odrasle čitatelje)
4. Slikovnica (monografija) za učenike koji slabije čitaju i mlađe članove obitelji
5. Popularno-znanstvena knjiga o prirodi, životinjama, medicini, znanosti i sl.
6. Priručnik za odgoj djece (za roditelje)
7. Priručnik za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
8. Popularno pisana knjiga o hrvatskoj povijesti, kulturi ili tradiciji

Učenik nosi postepeno  knjige kući da bi čitao zajedno s roditeljima (odrasli čitaju one knjige koje su namijenjene njima) te se tijekom drugog polugodišta za takvo obiteljsko čitanje prijavljuju svi  zainteresirani učenici.

 

TULUM SLOVA

Organizira se večer ili noć čitanja gdje učenici čitaju stihove hrvatskih ili stranih pjesnika, ulomke romana ili kraćih književnih djela stranih i domaćih pisaca, a sve u ugodnoj atmosferi mirisnih svijeća, glazbe te malih sendviča ili kolačića – užitak čitanja tako postaje još veći.

Projekt se provodi u završnim razredima osnovne (7. i  8. razred) i srednje (3. i 4. razred) škole

CILJ PROJEKTA

 • čitanje u zajednici i čitanje iz užitka,
 • jačanje pozitivnog stava učenika prema čitanju.

 

BRAIN GYM – „PAMETNI POKRETI“

Projekt je kojeg će 2013./2014. školske godine provoditi pedagoginja škole u dogovoru s učiteljima razredne i predmetne nastave. Zamišljen je tako da se tijekom nastave rade vježbe iz brain gym programa kojeg su osmislili Paul E. Dennison i Gail. E. Dennison. Spoznaje na kraju školske godine trebale bi ići u prilog poboljšanju koncentracije i pažnje, boljeg čitanja i pisanja, povećanje energije, perceptivnih sposobnosti djece i sl.

CILJ PROJEKTA

 • „vizija djece u pokretu koja govore i ostvaruju interakciju s odraslim mentorima kako bi naučili kako učiti
 • 26 vježbi (aktivnosti Brain gyma) podržavaju razvoj ključnih senzorno-motoričkih sposobnosti – vještine spremnosti – koje olakšavaju učenje i čine ga ugodnijim“

 

 Shema školskog voća

 
Projekt je kojeg financira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju. Osmišljen je na način da će svaki učenik, od 1. do 8. razreda, bez obzira na prehranu u
sklopu školske kuhinje, dobivati 2 do 3 puta na tjedan voće i povrće ( mandarina, jabuka, kruška,
šljiva, breskva, nektarina, trešnja, jagoda, rajčica i mrkva ).  
Projekt se provodi od 8. rujna 2014. do 16. lipnja 2014.g.
 
CILJ PROJEKTA 
- potaknuti učenike na redovitu konzumaciju voća i povrća
- zdrava prehrana  


 informacije o projektu JA MOGU.pdf


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Korisni linkovi


CMS za škole logo
Osnovna škola Sračinec / Varaždinska 98, HR-42209 Sračinec / www.os-sracinec.skole.hr / ured@os-sracinec.skole.hr
preskoči na navigaciju